Projekti­nhallinta, projektin ohjaus ja projektiseuranta

Nova Servon palvelut tehostavat projektitalouden hallintaa

Projektinhallinta koostuu eri vaiheista, joiden ohjauksessa käytetään perinteisesti eri järjestelmiä. Projektin ohjauksen vaiheita voivat olla asiakashaku, tarjouslaskenta, hankinnat, toteutus, luovutus ja jälkihoito. Projektiseurantaa tehdään 1) projektin käytännön ohjauksen tasolla, 2) juridisen, eli kirjanpitotaloushallinnan tasolla, sekä 3) projektitalouden hallinnan tasolla. Nova Servon projektinhallinta keskittyy nimenomaan projektitalouden seurantaan ja ohjaamiseen.

Projektiliiketoiminta koostuu siis projektin ohjauksesta, projektitaloudesta ja juridisesta (kirjanpidollisesta) talouden ohjauksesta. Projektitalous ja usein tilitoimiston tekemä kirjanpito eroavat toisistaan siinä, että projektitalouden hallinta keskittyy nimenomaan projektien kannattavuuteen ja kustannuksiin, kun taas kirjanpidossa painopiste on koko yrityksen tasolla ja esimerkiksi verotuksellisissa näkökulmissa.

Nova Servon projektinhallinta-, projektiseuranta- ja projektin ohjaustyökalut tarjoavat ratkaisuja esimerkiksi hankintasuunnitteluun, projektiennustamiseen, kassavirta-analyysiin sekä projektin jälkilaskentaan.

Hankintasuunnittelu on merkittävä tekijä projektin kokonaiskustannusten hallinnan kannalta, projektiennustaminen on olennaista koko projektihallinnan kannalta ja kassavirta, sekä nykytilanteen että tulevien erien osalta, on tärkeä tiedonlähde koko projektin onnistumisen näkökulmasta. Kattavin ratkaisumme, Project BI -tietokanta, yhdistää eri järjestelmien kokoamat tiedot yhdeksi käytännölliseksi projektijohtajan käyttöliittymäksi, jonka avulla projektin ohjaus ja projektiseuranta on tehokasta. Lue lisää tuotteistamme täältä

Kun kaipaat tukea projektitalouden hallintaan, ota yhteyttä!

Nova Servon projektinhallinta, projektin ohjaus ja projektiseuranta

Projektin talouden ohjaus (Project Finance)

Osatuloutus (Partial income)
Jälkilaskenta (Profit Calculation)
Ennustaminen (Forecasting)
Kassavirta (Cash Flow)

Projektin ohjaus (Project Management)

Myynnin ohjaus (Sales Management)
Tarjouslaskenta (Quotation)
Hankintasuunnittelu (Purchase Item Planning)

Yleinen projektinhallinta, projektin ohjaus ja projektiseuranta

Projektiliiketoiminnan ohjaus (Project Business Management):
Projektin kokonaisohjaus (Project Total Management)
Projektiportfolion ohjaus (Project Portfolio Management)

Juridinen ohjaus (Legal Management)
Projektin tuloslaskenta (Legal Project Finance)
Konsernilaskenta (Legal Project Portfolio)

Järjestelmän hallinta (System Administration)

Kokonaisvaltaista palvelua

Aloitamme yhteistyön analysoimalla asiakasyrityksen tietojärjestelmien tilanteen ja tarjoamme avaimet käteen -ratkaisuja projektiliiketoiminnan tiedolla johtamiseen.

Lue lisää