Projekti­nhallinta, projektin ohjaus ja projektiseuranta

Nova Servon palvelut tehostavat projektitalouden hallintaa

Projektinhallinta koostuu eri vaiheista, joiden ohjauksessa käytetään perinteisesti eri järjestelmiä. Projektin ohjauksen vaiheita voivat olla asiakashaku, tarjouslaskenta, hankinnat, toteutus, luovutus ja jälkihoito. Projektiseurantaa tehdään 1) projektin käytännön ohjauksen tasolla, 2) juridisen, eli kirjanpitotaloushallinnan tasolla, sekä 3) projektitalouden hallinnan tasolla. Nova Servon projektinhallinta keskittyy nimenomaan projektitalouden seurantaan ja ohjaamiseen. 

Projektiliiketoiminta koostuu siis projektin ohjauksesta, projektitaloudesta ja juridisesta (kirjanpidollisesta) talouden ohjauksesta. Projektitalous ja usein tilitoimiston tekemä kirjanpito eroavat toisistaan siinä, että projektitalouden hallinta keskittyy nimenomaan projektien kannattavuuteen ja kustannuksiin, kun taas kirjanpidossa painopiste on koko yrityksen tasolla ja esimerkiksi verotuksellisissa näkökulmissa.

Nova Servon projektinhallinta-, projektiseuranta- ja projektin ohjaustyökalut tarjoavat ratkaisuja esimerkiksi hankintasuunnitteluun, projektiennustamiseen, kassavirta-analyysiin sekä projektin jälkilaskentaan.

Hankintasuunnittelu on merkittävä tekijä projektin kokonaiskustannusten hallinnan kannalta, projektiennustaminen on olennaista koko projektihallinnan kannalta ja kassavirta, sekä nykytilanteen että tulevien erien osalta, on tärkeä tiedonlähde koko projektin onnistumisen näkökulmasta. Kattavin ratkaisumme, Project BI -tietokanta, yhdistää eri järjestelmien kokoamat tiedot yhdeksi käytännölliseksi projektijohtajan käyttöliittymäksi, jonka avulla projektin ohjaus ja projektiseuranta on tehokasta. Lue lisää tuotteistamme täältä.

Kun kaipaat tukea projektitalouden hallintaan, ota yhteyttä!