PROJECT BI®

Project BI® helpottaa projektien tiedolla johtamista ja projektinhallintaa

Nova Servon Project BI® -tietokantaratkaisu on kehitetty nimenomaan helpottamaan projektiliiketoiminnan tiedolla johtamista. Projektiliiketoiminnassa on useita vaiheita, joiden seuraamisessa käytetään tyypillisesti lukuisia erilaisia tietojärjestelmiä. Kattavan tilannekuvan selvittäminen vaatii sen vuoksi perinteisesti sukkulointia eri tietojärjestelmissä. Nova Servon Project BI®n avulla näet reaaliaikaisesti yhdestä paikasta kaikkien projektiesi talouden ja tilanteen ja pystyt johtamaan liiketoimintaasi todelliseen tietoon perustuen. Ota projektitalous haltuun kunnolla!

Project BI® -tietokantaratkaisu on integroitavissa mihin tahansa käyttämäänne järjestelmään. Sen kytkeminen osaksi jo toimivia ratkaisuitanne on siis vaivatonta.

Aloitamme tietokantaratkaisun implementoinnin analysoimalla asiakasyrityksen liiketoimintaprosessin perusteellisesti. Käymme läpi prosessin vaiheet, eri vaiheissa käytetyt tietojärjestelmät, niiden hyvät ja huonot puolet, sekä priorisoimme asiakasyrityksen liiketoiminnan avaintarpeet. Sen jälkeen integroimme asiakkaan käyttämät tietojärjestelmät Project BI® -tietokantaan niin, että kaikki eri järjestelmien tuottama tieto on samassa paikassa.

Tietojärjestelmäanalyysin yhteydessä pohdimme yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen koko tietojärjestelmätilannetta ja autamme tarvittaessa kehittämään kokonaisuutta.

Projektiliiketoiminnan tuoteperhe

Projektitalouden ohjaukseen (Project Finance) keskittyvä Project BI® -tietokantaratkaisu on laajin Nova Servon projektiliiketoimintaa tehostavista sovelluksista. Tietokantaratkaisun lisäksi Nova Servon projektinhallinta-tuoteperhe sisältää hankintasuunnittelu -työkalun (Nova Servo Hankinnat), projektiennustamisen käyttöliittymän (Nova Servo Ennuste) sekä kassavirta -analyysin (Nova Servo Kassa). Näistä tuotteistamme löydät lisää tietoa alta.

_______________________________________________________________________________

NOVA SERVO HANKINNAT

Tehokasta ja vaivatonta projektihankintojen suunnittelua

Isojen projektien kustannustehokkuus on pitkälti riippuvainen hankintojen onnistumisesta - hyvä hankintasuunnittelu kasvattaa viivan alle jäävää osuutta. Mitä suuremmasta projektista on kysymys, sitä tarkempi hankintasuunnitelman on oltava.

Nova Servon Hankinnat on työkalu, joka säästää sekä aikaa että rahaa.

Sen avulla tarjouskokonaisuuksien ja tarjouspyyntöjen käsittely on vaivatonta, ja tarjousdokumentaation hallinta automaattista. Voit pilkkoa eri tarjouskokonaisuudet järkeviksi hankintakohteiksi, ja niputtaa kohteet sopiviksi hankintaeriksi, jotka voit myös aikatauluttaa kokonaisuuden kannalta tehokkaimmalla tavalla.

Esimerkki:

Esimerkiksi laivan tai talon rakentaminen on iso projekti, josta sähkötyöt muodostavat oman osaprojektinsa. Sähkötöiden hankinnat sisältävät esimerkiksi kaapeleita, kytkentöjä, kytkimiä ja päätelaitteita, sekä sähköinsinöörien erilaista työpanosta.

Nova Servon Hankinnat -työkalun avulla voit muodostaa ensin kokonaiskuvan hankintatarpeista ja niiden kustannuksista alustavien tarjousten perusteella. Sen jälkeen voit erotella projektin eri osa-alueet, esimerkiksi valaisinjärjestelmät ja tietotekniikkainfrastruktuurin omiksi hankintakokonaisuuksikseen. Nämä kokonaisuudet voit pilkkoa osiin, esimerkiksi kaapeleihin ja kytkimiin, ja niputtaa samankaltaiset hankintatarpeet hankintatehtäviksi, esimerkiksi kaapelihankinnaksi.

Nova Servon Hankinnat -työkalun avulla luot vaivattomasti tarjouspyynnön kaikista koko projektin kaapeleista, vertailet saapuneita tarjouksia ja säilytät tarjousdokumentaation näppärästi.

Suurissa hankkeissa eri osa-alueiden kustannukset ovat ratkaisevia kokonaisuuden budjetin kannalta. Nova Servon Hankinnat auttaa sinua pysymään ajan tasalla hankintojen kokonaiskustannuksista - ja siis koko projektin tuloksesta.

Järkevä hankintasuunnittelu on enemmän kuin puoli voittoa!

_______________________________________________________________________________

NOVA SERVO ENNUSTE

Nova Servon Ennuste on projektipäällikön järkevä käyttöliittymä, jonka avulla projektiennustaminen on tehokasta.

Projektiliiketoiminnassa käytetään usein monia järjestelmiä, jotka tuottavat tietoa. Nova Servon Ennuste on työkalu, joka kokoaa tiedot yhteen, ja tuottaa niistä reaaliaikaisen näkymän projektin tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Eri järjestelmien välillä sukkuloimisen sijaan projektipäällikön aikaa vapautuu tehokkaampaan tekemiseen, ja päätökset voi tehdä projektin todelliseen tilanteeseen ja näkymiin perustuen.

_______________________________________________________________________________

NOVA SERVO KASSA

Nova Servon Kassa on projektiliiketoiminnan kassavirran seurantaa helpottava ja tehostava työkalu.

Projektiliiketoiminnan kassavirta koostuu monista, sekä sisään että ulos kulkevista puroista. Nova Servon Kassa on työkalu, jonka avulla projektipäällikkö tai projektin muut vastuuhenkilöt pystyvät yhdellä silmäyksellä tarkistamaan kassan toteutuneen, nykyisen ja tulevan tilanteen. Koko toteutumadata säilyy automaattisesti työkalun avulla yhdessä paikassa niin, että projektipäällikkö voi koska tahansa pureutua kassavirtaan jopa yksittäisen laskun tasolle asti. Tositteita ei siis tarvitse erikseen säilöä ja etsiä, joten aikaa vapautuu tehokkaampaan työhön.

Kokonaisvaltaista palvelua

Aloitamme yhteistyön analysoimalla asiakasyrityksen tietojärjestelmien tilanteen ja tarjoamme avaimet käteen -ratkaisuja projektiliiketoiminnan tiedolla johtamiseen.

Lue lisää